Οξέα Συμβάντα Δημόσιας Υγείας και Μετανάστες

Οξέα Συμβάντα Δημόσιας Υγείας και Μετανάστες

Παρουσίαση των πιο οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας και η σχέση τους με τους μετανάστες.

Ολόκληρη η παρουσίαση εδώ