Παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία και Μετακινούμενοι Πληθυσμοί. Ο Ρόλος των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Υγεία - Κέντρα Υγείας Παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία και Μετακινούμενοι Πληθυσμοί. Ο Ρόλος των Κέντρων Υγείας. Παρουσίαση για τις παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία σε σχέση με τους μετακινούμενους πληθυσμούς και ο ρόλος των κέντρων υγείας σε αυτές. Ολόκληρη η παρουσίαση: Βασίλης Τσούτσος MD, MSc Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Πατησίων 235- Αθήνα Τηλ.: 210 8663677 - Κιν. 697 2310200 e-mail: info@pneumonologos-athina.gr
Read More

Παιδιά και Κάπνισμα

Παιδιά και Κάπνισμα Παρουσίαση των βλαβερών επιπτώσεων του καπνίσματος στα παιδιά. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Οξέα Συμβάντα Δημόσιας Υγείας και Μετανάστες

Οξέα Συμβάντα Δημόσιας Υγείας και Μετανάστες Παρουσίαση των πιο οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας και η σχέση τους με τους μετανάστες. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές

Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές   Παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με την νέα γρίπη και οι προοπτικές που υπάρχουν. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Ιός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1): Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο

HΙός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1): Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο Παρουσίαση των μέτρων προφύλαξης από τον ιό της νέας γρίπης κατά τα ταξίδια με πλοίο. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος Παρουσίαση των λοιμώξεων του αναπνευστικού με ανάλυση συμπτωμάτων, κλινικής εικόνας κτλ. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Κάπνισμα – Διακοπή καπνίσματος

Κάπνισμα - Διακοπή καπνίσματος Η καπνιστική συνήθεια (κάπνισμα) και η διακοπή της (διακοπή καπνίσματος). Παρουσίαση τρόπων και μεθόδων διακοπής της καπνιστικής συνήθειας. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Έλεγχος και αντιμετώπιση οξέων περιστατικών που οφείλονται σε Λοιμώδη Νοσήματα

Έλεγχος και αντιμετώπιση οξέων περιστατικών που οφείλονται σε Λοιμώδη Νοσήματα Παρουσίαση ενεργειών για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών που οφείλονται σε λοιμώδη νοσήματα. Ολόκληρη η παρουσίαση:  
Read More

Διατροφή και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Διατροφή και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Παρουσίαση για την διατροφή ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More

Αερογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια

Αερογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια Παρουσίαση των αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια. Ολόκληρη η παρουσίαση:
Read More