Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές

Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές   Παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με την νέα γρίπη και οι προοπτικές που υπάρχουν. Ολόκληρη η παρουσίαση:
More

Ιός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1): Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο

HΙός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1): Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο Παρουσίαση των μέτρων προφύλαξης από τον ιό της νέας γρίπης κατά τα ταξίδια με πλοίο. Ολόκληρη η παρουσίαση:
More