Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές

Νέα Γρίπη: Δεδομένα και Προοπτικές

 

Παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με την νέα γρίπη και οι προοπτικές που υπάρχουν.

Ολόκληρη η παρουσίαση εδώ