Κάπνισμα – Διακοπή καπνίσματος

Κάπνισμα – Διακοπή καπνίσματος

Η καπνιστική συνήθεια (κάπνισμα) και η διακοπή της (διακοπή καπνίσματος).

Παρουσίαση τρόπων και μεθόδων διακοπής της καπνιστικής συνήθειας.

Ολόκληρη η παρουσιάση εδώ