Ιός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1): Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο

HΙός της Νέας Γρίπης (Η1Ν1):

Μέτρα Προφύλαξης κατά το Ταξίδι με Πλοίο

Παρουσίαση των μέτρων προφύλαξης από τον ιό της νέας γρίπης κατά τα ταξίδια με πλοίο.

Ολόκληρη η παρουσίαση εδώ