Διατροφή και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Διατροφή και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Παρουσίαση για την διατροφή ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Ολόκληρη η παρουσίαση