Παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία και Μετακινούμενοι Πληθυσμοί. Ο Ρόλος των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Υγεία – Κέντρα Υγείας

Παρεμβάσεις στην Δημόσια Υγεία και Μετακινούμενοι Πληθυσμοί.

Ο Ρόλος των Κέντρων Υγείας.

Παρουσίαση για τις παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία σε σχέση με τους μετακινούμενους πληθυσμούς και ο ρόλος των κέντρων υγείας σε αυτές.

Ολόκληρη η παρουσίαση εδώ