Αερογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια

Αερογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια

Παρουσίαση των αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια.

Ολόκληρη η παρουσίαση: